İnsan Kaynakları

Stajyer Mühendis olarak çalışacak adaylar; üniversitelerin 3. veya 4. sınıflarında olup aşağıdaki bölümlerden birinde eğitimine devam eden öğrenciler başvurabilir.
• Makine Mühendisliği
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği
• Endüstri Mühendisliği
• Bilgisayar Mühendisliği
• Mekatronik Mühendisliği
Stajyer Mühendis olarak çalışacak adayların haftada en az 1 tam gün çalışmaları beklenmektedir. Çalıştıkları süre zarfında üniversiteleri tarafından sigortalanacaklardır. Başvurular şirketimizin işe alım kriterleri doğrultusunda değerlendirilecek ve uygun bulunan adaylar ile mülakat için iletişime geçilecektir.

İK Başvuru Formu

CV'nizi yükleyin

• Meslek Lisesi ya da Meslek Yüksek Okullarının elektronik bölümlerinden mezun,
• Elektronik üretim konusunda tecrübe sahibi olmak,
• MS Office programlarına hakim,
• Üretim cihazları ve el aletlerini kullanmaya yatkın,
• Takım çalışmasına yatkın,
• Disiplinli, gelişime açık, aynı anda birden fazla görevi yürütebilecek , yüksek görev sorumluluğuna sahip olmak,

İK Başvuru Formu

CV'nizi yükleyin

• Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Mekatronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,
• Analog ve sayısal devre/sistem tasarımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
• Mikrodenetleyici tabanlı devre geliştirme projelerinde tecrübe sahibi olmak,
• Uygulamaya geçmiş bilgisayar destekli PCB tasarım tecrübesi olan,
• Elektromanyetik uyumluluk konusunda bilgi sahibi,
• Yeni donanımlar tasarlamak ve geliştirmek veya mevcut ürünleri güncellemek,
• Devre kartları, anahtarlar, işlemciler ve ağ elemanları dahil olmak üzere donanım bileşenlerini tasarlamak,
• Donanımda kullanılacak malzemeleri belirlemek,
• Dijital, analog veya RF tabanlı devre tasarlamak, test etmek ve hata ayıklamak,
• Aygıtın arızalanmasına neden olan performans sorunlarını gidermek için donanım öğelerini değiştirmek,
• MATLAB konusunda bilgi sahibi olmak
• Bileşenlerde yapılan değişikliklerin sistemle bir bütün olarak çalışmasını sağlamak,
• Tasarım süreci boyunca bileşen testlerini gerçekleştirmek, öğeleri tek tek ve diğer donanım sistemleri ile birlikte test etmek,
• Cihazların tasarım ve geliştirilmesinde yazılım ekipleri ile koordinasyon içerisinde çalışmak,
• Ürün ve uygulamalara dair yenilikleri araştırmak.

İK Başvuru Formu

CV'nizi yükleyin

• Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
• SQL sorgulama dilini iyi kullanmak ve Stored Procedure yazabilmek,
• SQL Server, Oracle veritabanlarından en az biri ile çalışmış, T-SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak,
• Veri ambarı ve raporlama süreçlerine hakim olmak,
• Genel veri ambarı, ilişkisel veri tabanı bilgilerine sahip olmak,
• Veri modelleme araçlarından birinde, tercihen IBM DataArchitect’te, tecrübe sahibi,
• IBM Datastage ile ETL jobları geliştirebilmek,
• Tercihen IBM Cognos Framework Manager ile veri modelleri oluşturabiliyor, IBM Cognos ile kurumsal rapor ve dashboard geliştirmeleri yapabilmek,
• Tercihen R, Python ve veri analitikleri tecrübesine sahip,
• Dökümantasyon alışkanlığına sahip olmak,

İK Başvuru Formu

CV'nizi yükleyin

• Kalite yönetim sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili araştırmaları yürütmek,
• Kurum içi kalite yönetim sisteminin performansını izlemek ve değerlendirmek,
• Müşteri talep ve şikayetleri ile ilgili süreçleri yönetmek,
• İç denetim faaliyetlerinin organizasyon ve takibinde aktif rol almak,
• Kalite dokümantasyonlarının hazırlanmasında rol almak,
• Kurum içi aksaklıkları tespit etmek ve önleyici aksiyonların alınmasını sağlamak,
• Süreç geliştirme ve iyileştirme çalışmaları yapmak,
• Düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerin etkinliğini izlemek ve raporlamak,
• Tüm ekip üyelerinin kalite sistemleri ile politikalarına uyumlu şekilde çalışmalarını sağlamak,
• Kurum içi kalite yönetim sistemleri ve uygulamaları ile ilgili eğitimleri düzenlemek,
• Haftalık, aylık veya üç aylık kalite yönetim raporlarını hazırlamak ve yönetime sunmak.

İK Başvuru Formu

CV'nizi yükleyin

• Üniversitelerin Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans bölümlerinden mezun,
• Ürün tasarımı ve imalat yöntemleri konusunda minimum 3 yıl tecrübeli,
• Hayal gücüne güvenen ve belirlenen konsept dahilinde ürün tasarımı yapabilecek,
• Yenilikçi, araştırmacı, analitik düşünen ve ekip çalışmasına yatkın,
• Sunum becerileri yüksek,
• 3D programlarını (Rhinoceros, 3DS Max, Solidworks,Siemens NX, Autocad) aktif olarak kullanabilen,
• Grafik programlarına hakim (Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator),

İK Başvuru Formu

CV'nizi yükleyin

• Üniversitelerin Makine Mühendisliği / Teknik Eğitim Fakültesi bölümlerinden mezun
• 3D modelleme programlarından en az birini bilmek (tercihen Pro- Engineer / Creo)
• Siemens NX programını aktif olarak kullanabilmek
• Prototip ürün çalışmalarını yürütecek
• Ar-Ge projesi yönetip, yürütme görevini üstlenebilecek
• Alanında inisiyatif kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip
• Konstrüksiyon ve imalat,
• CAD/CAM teknikleri,
• 3 – 5 eksen talaşlı imalat,
• Mikroişlemci ve kontrol sistemleri,
• Solid Works,
• Solid CAM veya eşleniği 3-Boyutlu tasarım konularından en az birinde iyi düzeyde bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak.

İK Başvuru Formu

CV'nizi yükleyin

• Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya ilgili bölümlerinden en az lisans derecesi ile mezun,
• Gerçek zamanlı işletim sistemleri ile gömülü yazılım alanında deneyim sahibi olan,
• C veya C++ programlama dillerinde en az 2 yıl tecrübesi olan,
• Tercihen yazılım yaşam döngüsü süreçleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olan (IEEE 12207, Agile, v.b.),
• Tercihen STM32 mikrodenetleyiciler üzerinde kod geliştirme bilgi ve tecrübesine sahip olan,
• Tercihen RS232, RS485, CAN-BUS, Ethernet gibi haberleşme veriyolları konularında bilgi ve tecrübe sahibi olan,
• Tercihen Gömülü Yazılım konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olan,

İK Başvuru Formu

CV'nizi yükleyin