Yerlileştirmeye ve millileştirmeye devam edeceğiz

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösteren Modoya A.Ş., intralojistik ile ilgili tüm alanlarda verimliliği artırmaya yönelik özgün ve yenilikçi otomatik yönlendirmeli araçlar (OYA / AGV) ile akıllı otomatik depolama ve taşıma sistemleri geliştiriyor. Ar-Ge çalışmalarıyla ürünlerinin birçok komponentini Eyerlileştiren firma, yerlileştirme ve millileştirme çalışmalarına devam edecek.

Eskişehir’de 2015 yılında kurulan, 6 farklı ürünü ve kombinasyonlarının bulunduğu geniş ürün yelpazesine sahip olan Modoya, otomatik yönlendirmeli araçlar (OYA / AGV) ile akıllı otomatik depolama ve taşıma sistemleri geliştiriyor.

Modoya Ürün Müdürü Abdurrahim Özcan, hedefleri doğrultusunda Ar-Ge projeleriyle birçok komponenti yerlileştirdiklerini, yerlileştirme ve millileştirme çalışmalarına hızla devam edeceklerini söylüyor.

Mevcut ürün gamlarını çeşitlendireceklerini ve açık alanda çalışabilen yeni modeller geliştireceklerini ifade eden Özcan, “2019 yılındaki Ar-Ge projelerimizden biri de Türkiye’nin ilk yerli lazer navigasyon ve güvenlik alan tarayıcısını geliştirmek üzerinedir. Millileşmeye ve teknolojik açıdan olgunlaşmaya devam eden ürünlerimiz, kısa zamanda hem yurt içinde hem de dünya pazarında tercih edilen rekabetçi bir ürün olacaktır.” diyor.

Firmanızın yapılanmasından ve müşterilerinize sunduğunuz hizmetlerden kısaca bahsedebilir misiniz?
İsmini Modüler Otomatik Yönlendirmeli Araç’ın kısaltmasından alan Modoya A.Ş., 2015 Kasım ayında intralojistikte robotik ve veri odaklı çözümler geliştirmek, bu alanda geliştireceği ürünler ile birlikte dünya pazarında söz sahibi olmak üzere faaliyetlerine başladı. Firma yapılanmamızı, endüstriyel ürünlerin tasarımı, makina mühendisliği, elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve uçak mühendisliği gibi farklı disiplinlerden gelen insanların yaratıcılıkları, becerileri ve hayalleri oluşturuyor. Ekibimiz, ekonomik, teknolojik, sosyal ve politik çevresinde meydana gelen olayları analiz eden ve sentezleyen vizyoner lider olarak tanımladığımız üst düzey yöneticilerimizin sahip oldukları bilgi birikimi ile yoğrulmakta ve buna bağlı olarak hızlı bir şekilde gelişip genişlemektedir. Firmamız, intralojistik ile ilgili tüm alanlarda verimliliği arttırmaya yönelik özgün ve yenilikçi Otomatik Yönlendirmeli Araç (OYA, AGV) ile akıllı otomatik depolama ve taşıma sistemleri geliştirmeyi misyon edinmiştir.

 

Ürün gamınızda neler bulunuyor? Ürününüzün diğer AGV’lerden farkı nedir?

OYA’lar dünyada 50 yıldır bilinen ve otomotiv, beyaz eşya, gıda, lojistik depolama ve dağıtım tesisleri gibi işletmelerde kullanılan bir teknoloji olmakla birlikte ne yazık ki ülkemizde kullanımı henüz yaygınlaşmamıştır. Dünyada kullanımı her geçen gün artan OYA/AGV sistemlerinin Türkiye’deki kullanımı ile ilgili bu olumsuzluğun maliyetler ile ilgili olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla önceliklerimize aldığımız ilk konu, bir otomobil geliştirme sürecine benzer bir süreç ile ürün tanımlarımızı net bir şekilde ortaya koyarak detaylı ürün ağaçları oluşturmak ve bu ürün ağacındaki yüksek maliyetli ithal kalemlerin yerlileştirilmesi ile uygun maliyetli ürün elde etmek oldu. Donanım ve yazılım geliştirmesi tamamen firmamıza aittir. Gerçekleştirdiğimiz TEYDEB destekli Ar-Ge projeleri ile Enerji Dağıtım Ünitesi (EDU), Batarya Yönetim Sistemi (BYS) ve Araç Kontrol Ünitesi (AKU) gibi birçok komponenti özgün ve yerli olarak geliştirerek bu amaca hizmet ettik ve etmeye devam ediyoruz. 2019 yılında odaklanacağımız nitelikli Ar-Ge projelerimizden biri de Türkiye’nin ilk yerli lazer navigasyon ve güvenlik alan tarayıcısını geliştirmek üzerinedir. Bilindiği üzere, lazer navigasyon ve güvenlik alan tarayıcıları ithal ürünlerdir ve araç birim maliyetlerinin neredeyse üçte birini oluşturuyor. Millileşmeye ve teknolojik açıdan olgunlaşmaya devam eden ürünlerimiz, kısa zamanda hem yurt içi pazarda hem de dünya pazarında tercih edilen rekabetçi bir ürün olacaktır. Henüz 3 yaşını tamamlamış bir firma olarak, 6 farklı ürün ve ürün kombinasyonları ile geniş bir ürün ailesine sahip olmak ve piyasada 40’tan fazla aracımızın mesafe kat etmesi bunu doğrular niteliktedir.

Üniversite-sanayi iş birliği konusundaki çalışmalarınız nelerdir?
Teknolojimizi güncel tutmak ve otonom araçlar konusunda standart belirleyici seviyeye gelmek amacıyla sürekli üniversitelerimiz ve değerli akademisyenlerimiz ile iş birliği içerisindeyiz. Yapay zeka, dinamik rota optimizasyonu ve doğal navigasyona odaklanarak, işletmelerin intralojistik süreçlerini iyileştirmek üzere otonom araç teknolojilerinde derinlemesine Ar-Ge çalışmalarına devam ediyoruz. Endüstrideki müşterilerimizin beklentileri, vizyon hedeflerimiz olmaya devam ediyor.

 

2018 yılı içerisinde gerçekleştirdiğiniz AGV uygulamaları hakkında bilgi verebilir misiniz?

2018 yılında ekonomide yaşanan hızlı ve sert değişimlere rağmen Modoya için çok verimli bir yıl oldu. 2018 yılı içerisinde 2 yeni OYA/AGV modelimizin lansmanını gerçekleştirdik. Bunlardan ilki 100 kg’ye kadar hafif yükleri üzerinde taşıma kapasitesine sahip OYA JR (Junior) modeli, diğeri ise 2 tona kadar yükleri arkasında çekebilme kapasitesine sahip sınıfının en dar (520 mm) ölçüsüne sahip OYA TR (Truck) modelidir. Bu iki farklı modelin lansmanı ile birlikte ticarileşmesi gerçekleşti. E-ticaret ve tekstil sektörlerindeki iki farklı müşterimiz ile el sıkıştık. Buradan bir kez daha bizlere ve ürünlerimize güvenen değerli müşterilerimize teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız.

Sanayi tesisleri için sunduğunuz AGV çözümleriniz nelerdir? Söz konusu çözümler tesislere ne gibi avantajlar sağlıyor?

Müşterilerimize sadece OYA/AGV konusunda çözüm sunmuyoruz. Bu ürünlerin yanı sıra intralojistik alanına giren farklı ürün ve hizmetlerimiz de bulunuyor. Bizim için intralojistik demek ürünlerin üretim hattı/makinadan çıkarken insandan bağımsız bir şekilde fiziksel ve ölçüsel olarak kalite kontrolünün sağlanması, doğrulanan ürünün ise kartezyen ya da çok eksenli robotik sistemler ile paketlenmesi ve bu ürünlerin OYA/AGV’ler ile fiziki olarak depoya yerleştirilmesidir. Veri olarak da üst akıl sistemler (MES/ MOM/WMS) ile üretim süreçlerinin yönetilmesini de kapsıyor.

 

Son dönemde ürün grubunuzda yaşanan teknolojik gelişmeler ve yenilikler nelerdir?
Endüstri 4.0 olarak adlandırılan sanayi devrimi işletmeleri dijital dönüşüm yarışının içine çekti. Dolayısıyla işletmeler biran evvel intralojistikte de bu tarz sistemlere geçiş noktasını yakalamak üzere arayışlara girdiler. Mevcut sistemlerden vazgeçmek yerine hem maliyetler hem de alışkanlıklardan vazgeçmenin zorluğu ile firmalar kendi araçlarını yapma ya da mevcut araçlarını modernize etmek üzere arayışa girdiler. Biz de bu talep üzerine bir çalışma başlattık ve otonom araçlarımızda kullandığımız komponentleri KİT haline dönüştürdük. Böylelikle manuel araçların otonom araçlara dönüşümü, bizim KİT’lerimiz ile mümkün hale geldi. Kısa zaman içerisinde müşterilerimiz, sahip oldukları elektrik tahrikle çalışan (robotik araçları, forklift/transpalet araçları, zemin temizleme ekipmanları ve her türlü operatör kontrollü mobil hareketli sistemi) tüm araçlarını, bizim Otonom Dönüşüm KİT’leri ile otomatik hale dönüştürebilecekler.

 

2018 yılında hayata geçirdiğiniz projeler ve yatırımlar oldu mu? İş gündeminiz ile ilgili bilgilendirebilir misiniz?

Otomotiv, tekstil ve e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren müşterilerimize yönelik projeler hayata geçirdik. Trafik yönetim sistemi tarafından yönetilen 20 adetlik ve 4 adetlik filolar devreye aldık. Trafik yönetim sistemi ile görev ataması, araçların birbiriyle haberleşmesi, her bir aracın durum bilgilerinin alınması, uzaktan izlenmesi ve bir üst akıl ile koordineli çalışarak lojistik programlarını izlenebilir ve optimizasyonu yapılabilir hale getirdik. Bu iki projemize de çok güveniyoruz. Bizim için çok başarılı bir proje oldu. Söz konusu OYA TR ve OYA JR modellerimizin 2019 yılında da yüksek adetlerde satış başarısını yakalayacağına inanıyoruz.

 

2019 yılında ağırlıklı olarak hangi sektör ve uygulamalara odaklanmayı planlıyorsunuz? 2019 ile ilgili hedef ve beklentileriniz nelerdir?
2019’da genç personel yapımızın dinamikliği ve deneyimli üst yönetimin vizyonerliği ile ciro bazında her yıl 3 kat yakaladığımız büyümeyi sürdürülebilir kılmak üzere durmadan, yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Diğer yandan 2019 yılında ürün gamımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Dış ortam da çalışan ve ATEX standartlarına uyumlu yeni modeller geliştirmeyi planlıyoruz. 14-17 Mart tarihlerinde düzenlenecek WIN EURASIA Fuarı’na katılacağız. Bu fuarda 2018 yılında lansmanını yaptığımız OYA TR (Truck), OYA JR (Junior) ve OYA Fork (Lift) tipi ürünlerimizi sergileyeceğiz. Fuar kapsamında bir de kampanyamız olacak. OYA JR modelimizi, inanılması zor bir satış fiyatı ile müşteri- lerimize sunacağız.

 

Sizi tanıyabilir miyiz?

1985 Eskişehir doğumluyum. 2008 yılında makina mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra otomotiv, beyaz eşya ana ve yan sanayilerinde üretimden Ar-Ge’ye değişik departmanlarda tecrübe edindim. 2015 yılı son çeyreğinde değerli ortaklarım ile birlikte Modoya A.Ş.’yi kurduk. Diğer iki şirket ortağımız da otomotiv ve savunma sektörlerinde 20 yıldan fazla sürede edindikleri bilgi birikimini personelimiz ve firmamızın geleceğine aktarmaya devam ediyorlar.