İş Zekası Analisti

• Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
• SQL sorgulama dilini iyi kullanmak ve Stored Procedure yazabilmek,
• SQL Server, Oracle veritabanlarından en az biri ile çalışmış, T-SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak,
• Veri ambarı ve raporlama süreçlerine hakim olmak,
• Genel veri ambarı, ilişkisel veri tabanı bilgilerine sahip olmak,
• Veri modelleme araçlarından birinde, tercihen IBM DataArchitect’te, tecrübe sahibi,
• IBM Datastage ile ETL jobları geliştirebilmek,
• Tercihen IBM Cognos Framework Manager ile veri modelleri oluşturabiliyor, IBM Cognos ile kurumsal rapor ve dashboard geliştirmeleri yapabilmek,
• Tercihen R, Python ve veri analitikleri tecrübesine sahip,
• Dökümantasyon alışkanlığına sahip olmak,

İK Başvuru Formu

CV'nizi yükleyin