Kalite Yönetimi Uzmanı

• Kalite yönetim sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili araştırmaları yürütmek,
• Kurum içi kalite yönetim sisteminin performansını izlemek ve değerlendirmek,
• Müşteri talep ve şikayetleri ile ilgili süreçleri yönetmek,
• İç denetim faaliyetlerinin organizasyon ve takibinde aktif rol almak,
• Kalite dokümantasyonlarının hazırlanmasında rol almak,
• Kurum içi aksaklıkları tespit etmek ve önleyici aksiyonların alınmasını sağlamak,
• Süreç geliştirme ve iyileştirme çalışmaları yapmak,
• Düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerin etkinliğini izlemek ve raporlamak,
• Tüm ekip üyelerinin kalite sistemleri ile politikalarına uyumlu şekilde çalışmalarını sağlamak,
• Kurum içi kalite yönetim sistemleri ve uygulamaları ile ilgili eğitimleri düzenlemek,
• Haftalık, aylık veya üç aylık kalite yönetim raporlarını hazırlamak ve yönetime sunmak.

İK Başvuru Formu

CV'nizi yükleyin