BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Modoya olarak, şirket faaliyetlerimizi gerçekleştirirken bilginin alınması, oluşturulması, işlenmesi, aktarılması, tutulması, arşivlenmesi ile ilgili yapılacak çalışmalarda bilgi varlıklarımızın gizlilik, güvenlik ve bütünlüğünü koruyacak şekilde yönetilmesi ve sürekli iyileştirilmesi amaçlanmıştır.

SORUMLULUK
Çalışanlarımız (kullanıcılar) bu politika ile süreç ve talimatlara uymakla yükümlüdürler ve tanımlanan kurallara uymayı taahhüt ederler.

MÜŞTERİLERİMİZ
Yaşanacak herhangi bir olumsuzluk karşısında faaliyetlerimizin ve müşterilerimize olan sorumluluklarımızın kesintiye uğramaması için iş sürekliliği ve acil durum planlarını hazırlar ve bu planları test eder, bilgi güvenliği açıklıklarını ve ihlal olaylarını yönetir ve tekrarlanmamasını sağlarız.

GİZLİLİK
Çalışanlarımıza, kurumumuza ve müşterilerimize ait özel bilgileri koruruz. Gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler, çalışanlarımıza ait kişisel bilgileri ve müşterilere ait tüm bilgileri üçüncü kişilere karşı gizli tutmak için gerekli altyapıyı sağlarız.

EĞİTİM
Bilgi güvenliğinin sağlanmasında en önemli unsurun insan olduğu bilinciyle, başta çalışanlarımızın ve kritik tüm diğer paydaşlarının da bilgi güvenliği konusunda farkındalığını artıracak eğitimler düzenler ve etkinliğinin takibini yaparız.

HEDEFİMİZ
Firmamızın kurumsal kimliğini ve itibarını göz önünde bulundurarak, Bilgi Güvenliği sisteminin her birimce benimsenmesini sağlamaktır.

Doküman no: POL-005-00
Son revizyon tarihi: 22.09.2021