ÇEVRE POLİTİKASI

Modoya olarak Çevre Politikamız kapsamındaki ana hedefimiz;

Otomotiv sektörü parça üretimi faaliyetleri konusunda kalite seviyesi yüksek, rekabet gücü kuvvetli bir işletme olmaktır. Tüm bunları yaparken her sene, bir önceki seneye göre daha az kirli ve güvenli bir çevrede daha sağlıklı personeliyle çalışmayı hedefleriz.

Bu hedefe ulaşmak;

– Üst yönetimin sürekli ve kararlı desteği / katılımı,

– Müşteri şartnamelerine, kanun, mevzuat, yönetmelikler ve standartlara uygun olarak,

– Havaya, toprağa, suya ve diğer doğal kaynaklara yönelik kirlenmenin önlenmesi ve doğal kaynakların tasarruflu kullanılması,

– “Sürekli İyileşme” felsefesinin her zaman ve tüm birimlerimizce uygulanabilir olması,

– Kurmuş olduğumuz Sağlık, Güvenlik ve Çevre Yönetim Sistemi ile tüm personelimize sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hazırlanması,

– Bu ortamın sağlanması için gerekli kaynakları temin edilmesi

ile mümkündür.

Modoya olarak, yukarıda belirtilen ilkeler ışığında işimizi sürekli geliştirmeyi, iyileştirmeyi, kanun, mevzuat ve diğer şartlara uymayı taahhüt ederiz.

Doküman no: CP-001-00
Son revizyon tarihi: 01.10.2018