ETİK KURALLAR

MODOYA çalışanları, MODOYA ’yı temsil edenler, birbirleri ve diğer üçüncü kişiler ile olan ilişkilerinde aşağıda yer alan etik kurallar doğrultusunda hareket ederler.

1. DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK
Yapılan işte dürüst ve tarafsız davranılır.

2. KARŞILIKLI SAYGI VE GÜVEN
İlişkiler, karşılıklı saygı içerisinde itibar ve güveni sağlayacak şekilde yürütülür.

3. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA SAYGI
Zihinsel yaratıcılığın ortaya koyduğu tüm fikri ve sınaî mülkiyet haklarına saygı gösterilir.

4. KAYNAKLARIN KULLANIMI
Her türlü malzeme, makine, donanım ve taşıtlar yalnızca iş amaçlı kullanılır; enerji, zaman ve kaynak israfından kaçınılır.

5. ÇIKAR ÇATIŞMALARI
Tarafsız değerlendirmelerde bulunarak çıkar çatışmalarına girmeden görevlerini yerine getirme, kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulundukları kişi/ kuruluşlara sağlanan her türlü menfaat, onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükler ve benzeri şahsi çıkarlar konusunda dikkatli davranılır.

6. SORUMLULUK
Görev ve topluma karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket edilir. Gerekli kararların tutarlılık içerisinde doğru, zamanında alınması ve uygulanması sağlanır.

7. FIRSAT EŞİTLİĞİ
Her türlü görevlendirme, istihdam ve kişisel gelişimde, yürütülen faaliyetlerde ilgili tüm taraflara fırsat eşitliği sağlanır.

8. POZİTİF YAKLAŞIM
Tavır ve davranışlarda yapıcı yaklaşımlar sergilenir.

9. GİZLİLİK
Görev süresince ve görev sona erdikten sonra kurumsal ve kişisel bilgiler ile ilgili gizlilik esas alınır.

10. MİSYON VE DEĞERLERE BAĞLILIK
Her türlü hizmet ve çalışmalarda şirket misyonuna ve değerlerine hizmet edecek şekilde davranılır.